Které školení GTM vybrat?

Tabulka nabízí hrubý orientační přehled toho, co se na jednotlivých kurzech probírá. Každé školení je nicméně částečně přizpůsobeno i přáním účastníků, takže jeho skutečný obsah se může mírně lišit. Pokud se danému tématu věnujeme ve více školeních, zpravidla to znamená, že téma postupně rozšiřujeme a probíráme do větší hloubky.

Porovnání školení Google Tag Manager Úvod do Google Tag Manageru Google Tag Manager Google Tag Manager pro fajnšmekry
Tag Management systémy
Úvod a základní implementace
Základní pojmy (Tagy, Triggery, Proměnné) Stručně
Versions Stručně
Workspaces
Preview, Debug Technicky
Environment Technicky
Diff (porovnání změn)
Pokročilé pageview triggery Technicky
Custom tagy (HTML, Image)
DataLayer Zjednodušeně Technicky
Custom události
Noscript GTM Technicky
Auto events (All elements, Just links, Form submission) Technicky
Auto events (History change, Timer, Error)
Auto events (Custom)
Sequencing Zjednodušeně Technicky
Další části rozhraní (advanced settings, proměnné, administrace, trash can, import/export...) Zjednodušeně
Best practices (limity, nastavení, testování, konvence, migrace...) Zjednodušeně
Příklady nastavení a nasazení ostatních častých kódů (konkrétní ukázky kódů, řešených častých případů a problémů)
Technické vychytávky (spouštění složitých sekvencí, opakované kódy, callbacky, ADM, práce s GTM v konzoli, dataLayer Meta commands...)
Zdroje

Stále váháte, které školení je pro vás nejlepší? Ozvěte se nám, pomůžeme vám vybrat.